Historia

Eldsjälar som vill förändra

Ursprunget till Portomus går 10 år tillbaka i tiden var ett samarbete mellan forskare på Chalmers och några eldsjälar från logistikvärlden. Tillsammans såg vi en möjlighet att förbättra och förenkla distributioner för företag genom att nyttja och optimera mellan nationella och internationella porto- och fraktavtal.

"Portomus skall vid varje distributionstillfälle, nationellt såväl som internationellt, erbjuda möjligheter till stora besparingar i både tid och pengar. Detta möjliggörs genom ett unikt optimeringssystem, bred avtalsportfölj och spetskompetens."

Tillsammans byggde vi en avancerad optimeringsmjukvara, en bra avtalsportfölj och kombinerade med vår mångåriga branschkunskap. Det är därför Portomus kan hitta bästa lösningen för varje given försändelse. Under 2016 har Portomus har blivit utsett till ett "G-Lab21 Future Company 2016" - en ”hotlist” över de hetaste bolagen som har potential att bli Göteborgs första Unicorn på 5 års sikt vilket tyder på en ljus framtid för Portomus.

Vad är portooptimering?

Portooptimering innebär att en postal försändelse optimeras genom att bästa avtalen för den specifika försändelsen nyttjas, på detta sätt kan kostnaden ofta reduceras markant. Ytterligare en besparing kan göras och denna är i tid då priset från flertalet aktörer inte behöver hämtas var och en för sig. Tidigare lades mycket fokus på att reducera kostnaden på det material som användes vid ett utskick (t.ex. papper, plast och hur det var utformat), men företag kan även sänka kostnaden mycket genom att använda sig av portooptimering var på uttrycket blir mer och mer vanligt.

//www.portomus.com/content/uploads/2015/11/1479396187seocogwheelssetting.png

Därför är vi billigare

//www.portomus.com/content/uploads/2015/11/1479396193seostopwatchtimerperformance.png

Portomus är ett slimmat och effektivt företag som driver verksamheten mycket kostnadseffektivt. Vi är nyfikna och letar hela tiden efter att hitta nya vägar för att kunna erbjuda postdistribution smartare och effektivare genom portooptimering. Vilket kommer dig som kund till godo!

VI ÄR PORTOMUS

Ledning

Jonas har stor erfarenhet av uppstartsföretag både som grundare och ägare men framförallt i rollen som VD för Chalmersägda företagsinkubatorn Encubator AB. Han har tidigare bl.a. arbetat som managementkonsult på McKinsey & Company.
Jonas bidrar framförallt med kunskaper inom affärsutveckling och finansiering, vilket också är hans ansvarsområden.

VD på printdistributören StroedeRalton under 15 år. Har under senare år engagerat sig i några start-ups däribland Nimbell. Stellan har en djup kompetens och erfarenhet av branschen och ett brett kontaktnät som öppnar dörrar till stora aktörer och potentiella kunder.

Jan har genom 20 års erfarenheter från Nordiska CRM-lösningar varit van att hantera stora nordiska postflöden. En av upphovsmännen bakom Portomus genom sitt dåvarande engagemang i e-logistik. Har de senaste åren etablerat och utvecklat 3PL-företag med framförallt inriktning mot e-handeln. Arbetat med flöden som Nelly, Lekmer, Brandos och många fler.

Urban var tidigare VD på MHI AB under 7 år och dessförinnan Regionschef för Spring Global Mail under 3 år. Tidigare var Urban under 20 år inom olika positioner inom TNT i Holland och Portugal. Urban har en stor kunskap och erfarenhet av postbranschen. Urbans ansvar ligger i att förhandla fram avtal med postoperatörer, Portomus löpande åtaganden gentemot kund men kommer också jobba en stor del med försäljning.

Kandidatexamen i Industriell ekonomi och logistik från Högskolan i Skövde. Albin har erfarenhet som affärsutvecklare, och ekonomichef för SMIG AB och är Styrelseordförande och grundare av Bull Investment Group AB

Kandidatexamen i Industriell ekonomi och logistik från Högskolan i Skövde. Eric har erfarenhet som affärsutvecklare och försäljningschef för SMIG AB och är grundare av Bull Investment Group AB.